Делът на нелегалния онлайн хазарт у нас остава висок

Share

Tweet

Share

Share

Email


Проблемите в хазартния бизнес и облагането в сектора не са били решени след последните големи промени в закона през 2020 г. Има нужда от отделна агенция, която да упражнява контрол в сектора. Това коментира Димитър Терзиев, бивш председател на Държавната комисия по хазарта, в ефира на предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.

 „В една дирекция е ситуирано разглеждането на подадените искания за нови и промени в лицензи, но контролът върху хазарта е оставен по места.“

Делът на нелегалния онлайн хазарт вероятно се увеличава с оглед на ръста на раздадени лицензи (12 оператора с 33 лиценза за онлайн залагания) и пандемията, която е ограничила достъпа до физически казина. 

Сумите за над 550 млн. лв, за които говори финансовият министър Асен Василев в контекста на ареста на бившия премиер Бойко Борисов миналата седмица, са от 250 млн. лв несъбрани държавни такси от хазарт и лихви по тези такси. 

„За тези несъбрани такси всичко тръгва от 2013 г., когато се приема член 30 в Закона за хазарта, който въвежда събиране на два вида такси – еднократна при получаването на лиценз и променлива, която се събира всеки месец, в размер на 20% върху всички направени залози, като е предвидена и допълнителна ставка от 15% за игри, за които се събират такси и комисионни. Както се вижда от доклада на Държавна финансова инспекция, една част от тогава действащите оператори са декларирали 15%, другите – 20% върху постъпленията. Оттам идва разминаването.“

Според Терзиев събирането на подобни такси трябва да отпадне от ЗХ и да намери място в Закона за корпоративното подоходно облагане, но за момента няма политическа воля за промени в закона. Трябва и обособен орган, по подобие на закритата Държавна агенция по хазарта, която да упражнява контрол в сектора.

След промените в Закона за хазарта през 2020 г. се задълбочиха проблемите в хазарта и в облагането.

Според данни от сайта на НАП за 2021 година по разпореждане на агенцията е преустановена хазартната дейност на 35 интернет страници. Към 2022 година интернет страниците, които имат лиценз за организиране на хазартни игри са 29 на брой, показва още сайтът на агенцията. 

Author: Mattie Bradley