Депутатите гласуват окончателно промените в Закона за хазарта

Share

Tweet

Share

Share

Email


Промените в Закона за хазарта на второ четене ще гласуват депутатите през настоящата седмица.

Това предвижда проектопрограмата за работа на парламента в периода 20 – 22 юли. Преди седмица в пленарната зала беше одобрен на първо четене законопроектът на депутати от „Има такъв народ“ (ИТН), с който се предвижда разширяване на обхвата на хазартните игри, организирани от Българския спортен тотализатор. Прието беше към тях да се включат игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти.

С промените се регламентира и организирането на хазартни игри от
държавното предприятие, като беше гласувано, че общият брой на пунктовете за
приемане на залози не трябва да надвишава три хиляди на
територията на страната. Измененията в Закона за хазарта са включени като точка
10 в дневния ред.

Първа
точка в проектопрограмата е предложението за прекратяване на пълномощията на
народния представител Георги Гвоздейков.

Депутатите трябва да гласуват и
проекта на решение за преобразуване на факултета със седалище във Велико
Търново на Национален военен университет „Васил Левски“.

В проектопрограмата е и
приемането на първо четене на законопроект за ратифициране на международен
договор за Изменение и допълнение №1 към Писмо с оферта и приемане на офертата
(LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ и за
допълнение на Закона за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB
„Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“. 

Първо гласуване на Законопроект
за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност също е в
дневния ред на парламента за тази седмица. Очаква се и окончателното приемане
на промените в Закона за младежта.

Депутатите
следва да продължат и с обсъждането на второ четене на текстовете от
законопроекта за изменение в Закона за статистика на вътрешнообщностната
търговия със стоки. Преди седмица поради липса на кворум народните
представители не успяха да гласуват промените. Това беше причината да не се
гласуват и четирите законопроекта за промени в Кодекса на труда, които обаче
все пак бяха представени и обсъдени в зала. Гласуването им е включено като
точка 11 в проектопрограмата.

Проект на
решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на
Народното събрание също е в седмичния дневен ред на депутатите.

В проектопрограмата са също и
доклади за дейността на омбудсмана за 2020 г. и 2021 г. 

На първо гласуване са и промени в
Закона за местното самоуправление и местната администрация и в Законопроект за
изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните
запаси. Първото гласуване на промени в Закона за подпомагане на земеделските
производители е фиксирано като точка първа за четвъртък, 22 юли.

Проектът на решение за приемане
на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати,
представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и
за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество ще бъде първа точка в петък според
проектопрограмата.

Author: Mattie Bradley