НАП и СЕМ ще си сътрудничат по отношение на рекламата на хазарт

Share

Tweet

Share

Share

Email


Шефът на Национална агенция за приходите (НАП) Румен Спецов и Соня
Момчилова, председател на Съвета за електронни медии (СЕМ), подписаха
във вторник меморандум за сътрудничество в областта на рекламата на
хазартни игри. Документът влиза в сила от днес и е безсрочен, съобщиха
от данъчната агенция.

През август 2020 г. от НАП пое надзора върху хазарта след закриването на Държавната агенция по хазарт.

„Нарастващият брой търговски реклами в медиите и в платформи за
споделяне на видеоклипове, популяризиращи хазартната дейност, будят
тревога от създаването на хазартна зависимост у реалните и потенциални
участници в хазартни игри и особено в т.нар. „уязвими лица“. Това
определя необходимостта от сътрудничеството и обмен на информация между
НАП и СЕМ, с оглед спазването на Закона за хазарта, в частта „реклама на
хазартни игри“, коментираха от НАП.

Регулаторният орган и НАП ще следят и идентифицират негативни практики и
рискове, свързани с медийното отразяване на хазартни дейности. Двете
страни ще организират и участват в публични събития – съвместни
пресконференции, кръгли маси, дискусионни форуми и др., свързани с
търговското слово за хазарта и хазартните дейности.

„Водени от обществената значимост на явлението „хазарт“ и грижата
за здравето на сънародниците ни, Национална агенция за приходите и Съвет
за електронни медии се споразумяха също да обменят експертна помощ,
включително да изработват съвместни документи, в т.ч. предложения за
промени в законодателство, с цел недопускане на нарушения от страна на
организаторите на хазартни игри и онлайн залагания, които са длъжни да
спазват ясни правила“, коментира изпълнителният директор на НАП Румен Спецов.

Author: Mattie Bradley