Betsson печели 90 милиона евро от ново издаване на облигации

Share

Tweet

Share

Share

Email


Betsson AB разкри, че е извършила успешно транзакция за издаване на общо 90 милиона евро в необезпечени облигации.

Транзакцията е част от нова финансова рамка, въведена от Betsson, която ще позволи на регистрирания в Стокхолм оператор да емитира до 250 милиона евро в необезпечени облигации за период от три години.

Betsson се съгласява с лихвен процент за облигациите, който 6,5% плюс три месеца от стандартния междубанков лихвен процент на ЕС (EURIBOR), общ стандарт за лихвен процент.

Бордът на Betsson избра да не разкрива за какво ще бъдат използвани средствата, събрани от транзакцията. През 2020 г. Betsson изпълни дългово финансиране от 500 милиона шведски крони, за да помогне за финансирането на реорганизацията на фирмата.

Author: Mattie Bradley