UKGC: На Allwyn е разрешено да продължи с прехвърлянето на националната лотария

Share

Tweet

Share

Share

Email


На Комисията по хазарта на Обединеното кралство (UKGC) беше разрешено да продължи с възлагането на оперативния договор на Националната лотария на Allwyn Entertainment UK.

През май Camelot UK – действащата оперативна фирма на Националната лотария – беше завела дело във Върховния съд срещу UKGC, заради присъждането на лиценза за Четвъртата национална лотария на Allwyn – който беше избран като „Предпочитан кандидат“.

В отговор на правното оспорване на Camelot, UKGC подаде молба за гаранция от Върховния съд, че може да започне своето „споразумение за разрешаване“ с Allwyn, за да започне прехвърлянето на задълженията на Националната лотария.

Комисията представи доказателства от Джон Танер, изпълнителен директор на Четвъртата национална лотария, в които се посочва, че на Allwyn трябва да се гарантира минимален двугодишен период, за да поеме управлението на Националната лотария.

Позовавайки се на „строг график“ за спазване на крайния срок до 2024 г., Танер посочи, че процедурите по прехвърляне трябва да започнат до юни/юли, независимо от оспорването на Върховния съд.

Author: Mattie Bradley