UKGC ще приложи нов правилник относно задълженията за обслужване на клиенти

Share

Tweet

Share

Share

Email


Комисията по хазарта на Обединеното кралство (UKGC) обяви нови правила, които ще изискват от всички лицензирани оператори на онлайн хазарт активно да идентифицират и директно да се намесват при рискови играчи.

Влизайки в сила от 12 септември, отдалечените оператори трябва да наблюдават „специфичен набор от индикатори като задължителен минимум за идентифициране на вредите от хазарта“.

До юни на операторите ще бъдат издадени нови насоки, които очертават необходимите действия на Комисията по отношение на задълженията за обслужване на клиенти, наблюдение на играчите и бизнес отчетност.

Необходим е основен преглед на задълженията за обслужване на клиенти за справяне с „продължаващите грешки от лицензирани оператори“, в което Комисията заяви, че операторите са в състояние да идентифицират рисковите клиенти, но твърде много от тях са бавни при намесата си.

Операторите са предупредени, че трябва да са готови да „следят индикатори за щети и да предприемат действия своевременно“.

Author: Mattie Bradley